ODIN-KORET – Sang og livsglæde
sentio hero

Nyhed

Forårssæsonen 2024 er startet

Har du lyst til at prøve at synge i kor?

______________

Vi søger nye medlemmer som har lyst til at prøve at synge i kor.

Vores forårssæson er som sædvanlig spændende med flere arrangementer at synge til.

Kom og prøve et par aftener og se om det ikke kunne være noget for dig. Det koster kun lidt af din tid!

Kommende arrangementer

Vi øver os hver mandag:

kl. 19.30 til 21.45 ved Pårup Aftenskole, Pakhusgården 18, 5000 Odense C. Har du lyst til at være med, kan du se mere via menuen

Vores venskabskor

Skærbæk Egnskor
(Tryk på navnet for at se deres hjemmeside)

Find os på Facebook eller Youtube

Lidt om kontingent

Korets medlemmer betaler kontingent 2 gange om året. Som regel får man en opkrævning i januar og september. Det afhænger dog lidt af hvornår vi starter sæsonerne. I øjeblikket er kontingentet 800 kr. pr. sæson. Studerende med studiekort betaler 450 kr. pr. sæson. Pensionister får et tilskud fra Odense Kommune, der afhænger af antallet af timer vi har i løbet af sæsonen. Beløbet er ca. 200 kr. pr. sæson. Der er mulighed for at blive passivt medlem af koret for 100 kr. om året. Beløbet opkræves i september.