Bestyrelsens opgavefordeling – ODIN-KORET

Bestyrelsens opgavefordeling

Her kan du se hvordan bestyrelsen har delt opgaverne imellem sig.

Klik her