Odin-koret® – ODIN-KORET

Odin-koret®

Odin-koret® starter igen den 21. februar

Hvem er vi?
ODIN-KORET er et blandet firestemmigt kor, bestående af 35 – 40 sangglade medlemmer.
Det vil sige at koret består af kvinder, som er opdelt i sopraner og alter, herrer, som er opdelt i tenorer og basser.
Alle synger hver sin stemme på samme tid.

Vi er tilknyttet Paarup Aftenskole i Odense og vi er derfor en del af denne aftenskoles tilbud som indebærer at koret kan få hjælp til en masse organisatoriske praktiske ting som f.eks. lokaler m.m.

Hvornår øver vi?
Vi synger årligt i to sæsoner: januar-juni og august-december og øver hver mandag fra kl. 19.30 -21.45.
Herudover kommer (normalt) 4 – 8 koncerter eller andre arrangementer i løbet af året.

Hvor øver vi?
Vi øver i Pårup Aftenskoles lokaler, Pakhusgården 18, ved Rugårdsvej, 5200 Odense V.