Odin-koret® – ODIN-KORET

Odin-koret®

Odin-koret® starter igen den 21. februar

Hvem er vi?
ODIN-KORET er et blandet firestemmigt kor, bestående af 35 – 40 sangglade medlemmer.
Det vil sige at koret består af kvinder, som er opdelt i sopraner og alter, herrer, som er opdelt i tenorer og basser.
Alle synger hver sin stemme på samme tid.

Vi er tilknyttet Paarup Aftenskole i Odense og vi er derfor en del af denne aftenskoles tilbud som indebærer at koret kan få hjælp til en masse organisatoriske praktiske ting som f.eks. lokaler m.m.

Hvornår øver vi?
Vi synger årligt i to sæsoner: januar-juni og august-december og øver hver mandag fra kl. 19.30 -21.45.
Herudover kommer (normalt) 4 – 8 koncerter eller andre arrangementer i løbet af året.

Hvor øver vi?
Vi øver i Pårup Aftenskoles lokaler, Pakhusgården 18, ved Rugårdsvej, 5200 Odense V.

 

Kommende arrangementer

Vi øver os hver mandag:

kl. 19.30 til 21.45 ved Pårup Aftenskole, Pakhusgården 18, 5000 Odense C. Har du lyst til at være med, kan du se mere via menuen

Vores venskabskor

Skærbæk Egnskor
(Tryk på navnet for at se deres hjemmeside)

Find os på Facebook eller Youtube

Lidt om kontingent

Korets medlemmer betaler kontingent 2 gange om året. Som regel får man en opkrævning i januar og september. Det afhænger dog lidt af hvornår vi starter sæsonerne. I øjeblikket er kontingentet 800 kr. pr. sæson. Studerende med studiekort betaler 450 kr. pr. sæson. Pensionister får et tilskud fra Odense Kommune, der afhænger af antallet af timer vi har i løbet af sæsonen. Beløbet er ca. 200 kr. pr. sæson. Der er mulighed for at blive passivt medlem af koret for 100 kr. om året. Beløbet opkræves i september.